Individuell / Parterapi

Par/relationsterapi

Många väljer idag att gå skilda vägar. Många väljer också att försöka rädda en relation som är på väg att rinna ut genom att ta hjälp av en opartisk part där målet är att hitta förståelse, acceptans och nya möjligheter. Vi utgår från vad som tidigare fungerade och nystar oss fram till upprinnelsen till oenigheterna där vi hittar nya infallsvinklar till hur man kan lösa oliktänkande och schismer. Fokus ligger hela tiden på att öka förståelsen för hur de olika parterna upplever och förstår det som givit upphov till tankarna på att inte fortsätta på den gemensamma banan. Många har genom ökad förståelse för den andra partens sätt att uppleva saker och ting fått en nystart på förhållandet och valt att inte fullfölja planerna på att dela på sig.

Individuell terapi

2020 blev ett väldigt tufft år; ett isoleringens och ensamhetens år. Ett på många sätt omvälvande år. Arbetsbördan sköt i höjden för många, andra förlorade det de byggt upp. Utmattning, ensamhet, oro, relationsproblem, förändringar, funderingar, brist på mening, förlust, skuld, sorg, konflikter… blev ledord för att beskriva hur många skulle sammanfatta året som gått. Känner du att du skulle vilja få hjälp med något du kämpar med och skulle vilja prova samtalsterapi är du välkommen att höra av dig för ett stödjande samtal baserat på psykoterapi och ACT/KBT. Tillsammans bygger vi upp en bättre självkännedom och tar fram det positiva inom dig där du får ökade förutsättningar att leva det liv du vill leva baserat på dina mål och drömmar. Vi jobbar också på att förbättra dina relationer till dem runtomkring.

Rekommendationer