Ofrivilligt barnlösa

När det där plus:et inte kommer

Vi vill idag kunna kontrollera det mesta och allting har sin tid och plats och när det inte blir som planerat, upplevs detta alltför ofta som ett oerhört misslyckande. Alla runt omkring verkar ha hur lätt som helst att kunna få barn på barn – som på beställning. Visst kan det te sig så, men allt är kanske inte en dans på rosor och det finns ingen garanti för att Lyckan finns där bara för att allt verkar gå som på räls! Tvärtom!
Att möta motgång på motgång, att det där plus:et inte kommer när man hoppats, kan vara förödande, förkrossande, världens ände. Det egna jaget upplevs som ett enda stort misslyckande och allt känns hopplöst. Att komma vidare, att fokusera framåt kan ses som väldigt tungrott. Allt känns tomt, utan innehåll, egalt. Du känner dig helt dränerad på energi, musten har helt gått ur dig och du känner en vilsenhet kring vad som är rätt och vad som är fel. Kanske står du inför svåra val och beslut.
Jag har lång erfarenhet från att hjälpa och coacha par, relationer och individer som brottats med jobbiga besked och svåra ställningstaganden. Genom mina fördjupade studier och den erfarenhet jag har på området, är min ambition att kunna vägleda och coacha på bästa sätt.

Rekommendationer